Duben

Duben - Budulínek má rád zvířata

Cílem bloku je:

 • posilovat přirozené poznávací pocity dítěte
 • rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti
 • rozvíjet mluvený projev, vyprávění
 • upevňovat citové vztahy k přírodě, ke zvířatům
 • vážit si života ve všech formách
 • poznat domácí zvířata, jejich mláďata, užitek

 

 

 

Program duben

 

 1. Zvířata na dvoře
 • Domácí zvířata
 • Mláďata

 

 1. Zasazení rostlin

 

1.

 • poznávání podle zvuku, obrázku
 • vytvoření domečku, do domečku vždy umístíme zvířátko, o kterém jsme se bavili a už o něm něco víme.

Pes

Kočka

Kůň

Prase

Ovce

Koza

Slepice

Kráva

Kachna

 

Nabízené činnosti

 • Seznámení či připomenutí písní:„Když jsem já sloužil“, „Kočka leze dírou“, „Skákal pes“, „Halí, belí“, „Krávy, krávy jak si vlastně“
 • Rytmizace písní, vytleskávání, využití nástrojů
 • Vytleskávání slov - slabiky
 • Pracovní listy

Omalovánky – cíl: nepřetahovat

Hledání stejných obrázků zvířat

 • Orientace v prostoru . správné pojmenovávání v,před, za, pod
 • Správné pojmenovávání mláďat
 • přirovnávání - charakteristika zvířat:

Mlaská u jídla jako... prasátko

Chodí zmoklá jako... slepice

Drápe jako... kočka

Ten je silný jako... kůň

 • tvoření zdrobnělin a rytmizace tleskáním slov (slepice - slepička)
 • doplňování zvuků do říkadla, rýmování:

Pejsek ......... do daleka

Kráva ........., až to hučí

Slípka ......... na sedláka

Ovce .......... ovčí řečí

Kozlík ........., že je větší,

Kočka ........., sova ......

Prase ........., jen to kvičí

Oslík .......... na oslíka

 • VV zvířecí masky a malá zvířátka na prsty - práce s papírem
 • Zasazení rostlin, pozorování růstu…

 

Pohybové a smyslové hry

 • PH „Všechno lítá , co peří má“ - upevňování pojmenování pro domácí zvířata
 • PH „Na domácí zvířátka“ - děti znázorňují pohybem a zvukem zvíře z obrázku
 • PH „Kdo promluvil“ - děti sedí na židličkách v kruhu, jedno dítě má zavázané oči, chodí uprostřed, učitelka se dotkne jednoho dítěte se smluveným heslem - to dělá zvuk daného domácího zvířete, úkolem dítěte se zavázanýma očima je uhodnout, kdo promluvil a jaké zvíře představuje
 • PH „Hledám svou maminku“ - děti mají rozdané obrázky s domácími zvířaty, na slova „hledej svou maminku" vydávají zvuky daného zvířete a seskupují se do skupin
 • PH Mlsná koza - hledání prstýnku
 • PH Na černou slepičku (pravidla jako u hry uvíjíme věneček):

„Když jsem šel okolo dvorečku,

chytl jsem černou slepičku

a ta mne klovla do malíčku.

To je ona!“

 • PH Ovečky:

Povím vám pohádku, (chůze v mírném podřepu v rytmu)

nebude dlouhá,

jak vodil na pastvu (uvolněný předklon, paže visí volně)

ovečky slouha.

Bělounké ovečky (děti se řadí do zástupu)

pěkně šly v řádce,

až přišly k uzounké

dřevěné lávce.

Teď chvíli počkáme, (klek, sed stranou)

to jinak nejde, (zvolna se pokládají na zem, leh)

až jedna po druhé

ovečka přejde.

 • „Tichá pošta“ - posílání slova šeptem v kruhu od jednoho ke druhému (jméno domácího zvířete)
 • PH „Kravičky jdou na pastvu“ - zdolávání překážkové dráhy
 • PH „Na kvočnu a kuřátka“ - honička s pravidly, děti představují kuřátka, která se mohou schovat do kurníku (obruče)
 • PH „Kolik je zvířátek“ - děti tvoří podle daného počtu zvířat na obrázku skupiny o stejném počtu jedinců, jako je na obrázku
 • PH „Kohout, slepice, kuřata“ - děti mají zavázané oči, hledají se po zvuku, který vydávají (zvuky zvířat)

 

Básničky a písničky

:„Když jsem já sloužil“

Když jsem já sloužil to první léto,

 vysloužil jsem si kuřátko za to.

 A to kuře krákoře, běhá po dvoře,

 má matička pláče doma v komoře..

2x

 

Když jsem já sloužil to druhé léto,

 vysloužil jsem si kačenku za to.

 A ta kačka bláto tlačká,

 a to kuře krákoře, běhá po dvoře,

 má matička pláče doma v komoře.

 

Když jsem já sloužil to třetí léto,

 vysloužil jsem si prasátko za to.

 A ten vepř jako pepř,

 a ta kačka bláto tlačká,

 a to kuře krákoře, běhá po dvoře,

 má matička pláče doma v komoře.

 

Když jsem já sloužil to čtvrté léto,

 vysloužil jsem si telátko za to.

 A to tele hubou mele,

 a ten vepř jako pepř,

a ta kačka bláto tlačká,

 a to kuře krákoře, běhá po dvoře,

 má matička pláče doma v komoře.

 

Když jsem já sloužil to páté léto,

 vysloužil jsem si kravičku za to.

 A ta kráva mléko dává,

 a to tele hubou mele,

 a ten vepř jako pepř,

 a ta kačka bláto tlačká,

 a to kuře krákoře, běhá po dvoře,

 má matička pláče doma v komoře.

 

 

„Kočka leze dírou“

Kočka leze dírou, pes oknem, nebude – li pršet, nezmoknem.

 

„Skákal pes“

Skákal pes, přes oves, přes zelenou louku, šel za nim myslivec, pero na klobouku.

Pejsku náš, co děláš, žes tak vesel stále, řek bych Vám, nevím sám, hop a skákal dále.

 

 „Halí, belí“

Halí, belí, koně v zelí a hříbata v petrželi

 

 „Krávy, krávy jak si vlastně“

Krávy, krávy jak si vlastně povídáte krávy, krávy jakou máte řeč?

Bu bu bu bu bu bu

Kočky, kočky…

Pejsci, pejsci…