Březen

Březen - Budulínek vítá jaro

Cílem bloku je:

  • rozvíjet radost z pohybu, tělesnou zdatnost
  • probouzet zájem a zvídavost, rozvíjet pozornost, paměť
  • seznámení s jarní přírodou, s prvními květinami
  • osvojení dovedností potřebných k péči o okolí
  • seznámit děti s knihou, jak vzniká, jak se o ni staráme
  • rozvíjet početní představy