Sponzoři

Nadace OKD

Touto cestou děkujeme nadaci OKD za financování projektu "Barva je náš kamarád", kterým umožnili dětem využití volného času, rozvíjení v oblasti fantazie, vlastního tvoření a poznávání nového. 

 

Obec Horní Suchá

    Velkou pomocí pro Rodinné centrum Budulínek je nemalá částka, kterou obec přispívá rodičům dětí s trvalým pobytem v obci. 

www.hornisucha.cz

 

Obec Horní Suchá

    Obec dětem přispěla dotací 5 000kč na divadelní představení.

www.hornisucha.cz

 

Sportovní a rekreační centrum Na Císařství

    Centrum poskytuje vstup do solné jeskyně, která na děti působí velmi pozitivně, zdarma pro děti z Rodinného centra Budulínek jedenkrát týdně.    

https://www.sportcentrum-cisarstvi.cz/¨

 

Adriána Morovičová

    Paní Morovičová darovala Rodinnému centru poukaz na nákup hraček. Děkujeme.

Nadace OKD

    Nadace OKD poskytla centru finanční prostředky na volnočasové aktivity - výtvarný kroužek.