Zápis do Rodinného centra Budulínek probíhá zpravidla v měsíci květnu. Informace o termínu budou zveřejněny na webových stránkách, Informátoru Horní Suché a také na facebookových stánkách Rodinného centra Budulínek.

 

Co vzít s sebou?

S sebou si vezměte hlavně Vaše dítko :)

Formuláře k vypsání budou vydány přímo na místě. Během toho co si Vaše ratolest pohraje, vy vypíšete potřebné náležitosti. Potvrzení od lékaře není k přijetí nutné, bude dodáno při případném nástupu dítěte. 

O přijetí dítěte budete informování na email, který uvedete v přihlášce do Rodinného centra Budulínek, a také níže v tabulce přijatých/nepřijatých dětí. 

Od září 2017 je povinné předškolní vzdělávání dítěte. S dítětem, které dovrší k 31. 8. 2017 pět let, musí zákonný zástupce přijít k zápisu do spádové mateřské školky. 

V případě, že chce rodič vzdělávat své dítě individuálně (dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola), musí se k zápisu do spádové mateřské školky dostavit a toto oznámit. 

Bližší informace zde:

Informace o povinném předškolním vzdělávání - rodiče (1) (1).pdf (324,8 kB)

Individuální vzdělávání - vzor oznámení.docx (20,3 kB)