Dětská skupina Kulihrášek

     Rodinné centrum Budulínek, z.s. zahájilo 20. 11. 2017 provoz Dětské skupiny Kulihrášek s kapacitou 12 dětí od 1 do 6 let.
 

Výchova a péče probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí, ve vztahu mezi pečujícími osobami dětské skupiny Kulihrášek (dále „DSK“) a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.

DSK je rodinného typu s prvky Montessori pedagogiky.

Při výchově a péči o děti v DSK je kladen důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob.

V rámci výchovného konceptu DSK bude respektován individuální vývoj dítěte a využity sensitivní fáze každého dítěte. Cílem je získání praxe v daných oblastech:

a) péče o vlastní osobu a své tělo (např. zavazování tkaniček, mytí rukou, čištění bot, cvičení se lžičkami apod.),

b) péče o okolí a společnost (prostírání stolu, zametání, péče o květiny, práce na zahradě apod.),

c) cvičení sociálních vztahů - přijetí zodpovědnosti ve skupině (potřeba sociálního kontaktu – prosba, poděkování, zdravení, naslouchání, pomoc, slavnost, přijímání hostů a cvičení ticha apod.),

d) cvičení kontroly pohybu (rovnovážná cvičení a chůze po čáře – po elipse, rozvoj motoriky, koordinace ruka – oko apod.).

V těchto komplexních činnostech i ve všech ostatních jsou plněny nejen přímé cíle - postarat se o sebe (naučit se jíst, pít, oblékat), ale i neméně důležité nepřímé cíle, kdy dítě získává senzorickou zkušenost. Dále se klade důraz na rozvoj emocionality, schopnost vnímat, rozvoj náklonnosti k nějaké činnosti a vnímání radosti z činnosti, schopnost brát vážně své vlastní schopnosti, schopnost odhadnout sebe sama, což vede k sebejistotě, zdravému sebevědomí a ke spokojenosti sama se sebou.

Role pečující osoby - průvodce v DSK je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. Výchova a péče probíhá podle „dvanáctera“, které Marie Montessori vytvořila pro předškolní vzdělávání.

Dětská skupina Kulihrášek využívá prostory, které Rodinnému centrum Budulínek, z.s.vypůjčila Obec Horní Suchá. Tyto prostory zrekonstruovala Obec Horní Suchá a náklady na rekonstrukci byly spolufinancovány z prostředků EU (viz. níže).