Služby

 

Co nabízíme?

  • celodenní péči o děti v době od 6.00 do 16.30 hod. dle zájmu rodičů;
  • kvalitní dopolední program pro všechny děti - (tematické okruhy prolínající se ve všech činnostech - výtvarné, hudební, tělesné, rozumové i jazykové výchově);
  • při pobytu venku učení pravidlům pohybu po komunikacích, pozorování přírody, hry, ale také dovádění;
  • učení sebeobsluze - oblékání, pravidla stolování, pomoc při úklidu hraček, vštěpování hygienických návyků;
  • péči o děti se specifickými potřebami;
  • klidné harmonické prostředí;
  • laskavě důsledný přístup personálu;
  • spolupráci s rodiči, snahu o informovanost rodičů o pokrocích, úspěších, ale i problémech dětí;
  • péči o děti s různými stupni zralosti (děti s plenkami, hrnečky s pítkem, dudlíky na spaní...).

Každé dítě je pro nás jedinečné. Všechny organizované činnosti jsou prováděny nenásilně, dle zájmů a schopností dítěte. Snažíme se o partnerský přístup k dětem a respektujeme jejich vývojové rozdíly a individuální potřeby. Podporujeme a vedeme děti ke správným hygienickým návykům. Učíme děti samostatnosti a sebeobsluze Při stolování podporujeme samostatnost, nenutíme do jídla, ale chceme aby děti vše ochutnaly. Učíme se správným komunikačním dovednostem. Učíme se spolupracovat, vzájemně si pomáhat, hrát si v kolektivu, neničit hračky a půjčovat si je. Pokud si dítě zaslouží pochvalu, pochválíme, čímž motivujeme k další činnosti a kladně působíme na rozvoj a sebevědomí dítěte. V případě příznivého počasí chodíme, na procházku po vesnici nebo na hřiště v blízkém okolí. Učíme se chodit po chodníku ve dvojicích, přecházet cestu a také pravidlům bezpečnosti při pobytu venku.

 

Vzdělávání probíhá v souladu s RVP PV.

 

Jak to u nás chodí?

Režim dne
  6:00 -  8:30             příchod dětí, volná hra, individuální péče
  8:30 -  9:00             výchovně vzdělávací program složený z výtvarné, hudební, rozumové,                                      tělesné a jazykové výchovy
  9:00 -  9:15             dopolední svačina
  9:15 - 11:15            pobyt venku (dle počasí)
11:15 - 12:00            oběd
12:10 - 14:30            odpolední odpočinek
14:30 - 15:00            odpolední svačina
15:00 - 16:30            volná hra, individuální péče, odchod dětí

Příchod dítěte do naší školičky záleží především na individuální domluvě s rodiči. Venku se s dětmi snažíme trávit mnoho času, chodíme na procházky, dětské hřiště, pozorujeme změny v přírodě. Dětem připravujeme bohatý program nejen při pobytu ve školičce, ale také při pobytu venku. 

Odpolední odpočinek následuje po obědě. Dětem je předčítána pohádka učitelkou, během které, nebo krátce po ní většina dětí usne. Děti, které nechtějí odpočívat si volí klidové aktivity. Nemusí ležet v postýlce, když nechtějí.