"Učení hrou" 

            Cílem našeho projektu je všestranný, harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Možnost rozvoje po stránce fyzické, psychické a sociální dle svých individuálních schopností a možností.

            Děti budou vedeny k samostatnosti, práci ve skupině, sebeobsluze a spolupráci. Preferujeme prožitkové učení a dbáme na individuální tempo každého dítěte.

            Pro zjištění aktuálního programu klikněte na aktuální tematický blok v pravo...

 

Budulínek nám roste