Červen

Červen - Budulínek objevuje svět

Cílem bloku je:

  • rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost
  • osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti
  • vytvořit si povědomí o existenci jiných kultur, národností
  • rozvíjet sounáležitost s okolím, městem, zemí, planetou
  • získat povědomí o vesmíru, slunci, planetách
  • seznámit děti s vodou na Zemi