Květen

Květen - Budulínek poznává přírodu

Cílem bloku je:

  • osvojovat si poznatky a pohybové dovednosti
  • rozvíjet jazykové dovednosti
  • rozvíjet získané dovednosti v různých činnostech
  • posilovat a rozvíjet citové vztahy-sounáležitost s rodinou
  • seznámit děti s živou a neživou přírodou-hry v přírodě
  • získat poznatky o významu životního prostředí

 

Projekt na téma DUHA, k nahlédnutí v RCB