Více info zde:Proj ekt OPZ.docx (51267                                                                            Kulihrašek a kamarádi_publicita.docx (51401)

Dětská skupina Rodinné centrum Budulínek.

KVĚTEN 2019
 
21. - Flétna - 15:30 - ukázková hodina pro rodiče, Keramika - 14:00 - 15:30;
22. - Polodenní výlet na Záchrannou službu - Havířov - dopoledne; Předškolák 15:30 - 17:00
23. - Solná jeskyně
24 - Předškolák 15:30 -17:00
25. - Radovánky - staz 13:45 hřiště ZŠ Horní Suchá
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dětská skupina Kulihrášek

KVĚTEN 2019
 
20. - Solná jeskyně; Montessori Klubík 16:30 - 18:00
21. - Flétna - ukázková hodina pro rodiče - 15:30, Keramika 14:45 - 15:30
22. - Polodenní výlet SOŠ Lidická - řemesla
25. - Radovánky - sraz 13:45 ZŠ Horní Suchá - hřiště
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. - Flétnička 9:00 - 9:30 (náhradní lekce za pátek)
26. - Pohybový kroužek 16:00 - 16:45
27. - Angličtina s ježečkem Henrym 
28. - Keramika 16:00 - 17:30
1. - Pobyt Trojanovice, odjezd od Obecního úřádu HS 8:30
2. - Pobyt Trojanovice
3. - Pobyt Trojanovice, návrat Obecní úřad HS 14:30