Více info zde:Proj ekt OPZ.docx (51267                                                                            Kulihrašek a kamarádi_publicita.docx (51401)

Dětská skupina Rodinné centrum Budulínek.

LEDEN 2019
 
14. - Flétna - dopoledne; Předškolák - 15:30 - 17:00
15. - Angličtina - dopoledne; Keramika 2. skupina 14:00 - 15:00
16 - Angličtina - dopoledne
17. - Solná jeskyně
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dětská skupina Kulihrášek

LEDEN 2019
 
14. - Flétna - dopoledne; Solná jeskyně; Předškolák - 15:30 - 17:00; Montessori KLUBÍK 16:30 - 18:00
15. - Angličtina - dopoledne; Keramika 2. skupina 14:00 - 15:00
16. - Angličtina - dopoledne
 
 
 
 
 
 
26. - Flétnička 9:00 - 9:30 (náhradní lekce za pátek)
26. - Pohybový kroužek 16:00 - 16:45
27. - Angličtina s ježečkem Henrym 
28. - Keramika 16:00 - 17:30
1. - Pobyt Trojanovice, odjezd od Obecního úřádu HS 8:30
2. - Pobyt Trojanovice
3. - Pobyt Trojanovice, návrat Obecní úřad HS 14:30