Více info zde:Proj ekt OPZ.docx (51267                                                                            Kulihrašek a kamarádi_publicita.docx (51401)

Dětská skupina Rodinné centrum Budulínek.

LISTOPAD 2018
 
12. - Flétna - dopoledne; Předškolák - 15:30 - 17:00
13. - Angličtina - dopoledne; Keramika 2. skupina 14:00 - 15:00
14. - Angličtina - dopoledne; 9. lekce plavánÍ;
15. - Solná jeskyně
16. - Noc v Budulínku 18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dětská skupina Kulihrášek

LISTOPAD 2018
 
12. - Flétna - dopoledne; Solná jeskyně; Předškolák - 15:30 - 17:00
13. - Angličtina - dopoledne; Keramika 2. skupina 14:00 - 15:00
14. - Angličtina - dopoledne; 9. lekce plavánÍ; 
16. - Noc v Kulihrášku
 
 
 
 
26. - Flétnička 9:00 - 9:30 (náhradní lekce za pátek)
26. - Pohybový kroužek 16:00 - 16:45
27. - Angličtina s ježečkem Henrym 
28. - Keramika 16:00 - 17:30
1. - Pobyt Trojanovice, odjezd od Obecního úřádu HS 8:30
2. - Pobyt Trojanovice
3. - Pobyt Trojanovice, návrat Obecní úřad HS 14:30