Více info zde:Proj ekt OPZ.docx (51267                                                                            Kulihrašek a kamarádi_publicita.docx (51401)

Dětská skupina Rodinné centrum Budulínek.

ČERVENEC 2019
 
Změna provozní doby 6:30 - 16:00
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dětská skupina Kulihrášek

ČERVENEC 2019
 
Změna provozní doby 6:30 - 16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. - Flétnička 9:00 - 9:30 (náhradní lekce za pátek)
26. - Pohybový kroužek 16:00 - 16:45
27. - Angličtina s ježečkem Henrym 
28. - Keramika 16:00 - 17:30
1. - Pobyt Trojanovice, odjezd od Obecního úřádu HS 8:30
2. - Pobyt Trojanovice
3. - Pobyt Trojanovice, návrat Obecní úřad HS 14:30