Více info zde:Proj ekt OPZ.docx (51267                                                                            Kulihrašek a kamarádi_publicita.docx (51401)

Dětská skupina Rodinné centrum Budulínek.

Leden 2018
 
22. - Pohybový kroužek 16:00 - 16:45
23. - Angličtina pro děti 9:00
24. - Keramika 16:00 - 17:30
25. - Solná jeskyně 10:00 - 10:45
25. - Předškolák 15:30 - 17:00
26. - Flétnička 9:00 - 9:30
 
 
 

Dětská skupina Kulihrášek

Leden 2018
 
22. - Montessori klubík 16:30 - 18:00
23. - Angličtina pro děti 9:00 - 9:30
24. - Keramika 16:00 - 17:30
24. - Montessori klubík 16:30 - 17:30
25. - Solná jeskyně
25. - Montessori klubík 16:30 - 18:00
26. - Flétnička 9:00 - 9:30