Podzim: Budulínek volá.

V tomto bloku se zaměříme na pomoc dětem překonat adaptační problémy. Děti se budou seznamovat s prostředím dětské skupiny, novými kamarády a ostatními zaměstnanci dětské skupiny.  Vytvoříme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, která budeme následně dodržovat. Velká pozornost bude kladena na rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky a osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Budeme pozorovat proměny podzimního počasí (vítr, déšť, ubývání tepla a světla a změny v přírodě), na zahradě i v okolí.

Podtémata:

Noví kamarádi

Vše má své místo

Už to dokážu

Příroda se vybarvuje

Plody podzimu

Počasí je na draka