Jaro ťuká na vrátka ...

V tomto bloku je zaměřen důraz na pozorování a poznávání probouzející se přírody ze zimního spánku. Děti budou pozorovat rostliny jejich růst a také je správně pojmenovat. Také se naučí poznávat mláďátka a správně je pojmenovat. Lidovým zvykem – vynášením Moreny, přivítáme v Budulínku jaro. Děti se seznámí s tradicemi Velikonoc. Rodina, té budeme věnovat velikou pozornost a pro maminky připravíme dárečky k jejich svátku.

 

Podtémata:

Probouzení přírody

Mláďátka na jaře

Hody, hody, doprovody …

Táta, máma, já, my jsme rodina

Maminka slaví