Název projektu:                       Budulínek a kamarádi

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001884

Doba realizace projektu:         1. března 2016 – 31. května 2018

Výše dotace:                           3.974.071,- Kč

 

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

 

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Ostravy.

 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v obci Horní Suchá, která zažívá demografický boom. Posláním naší organizace je podpořit péči o děti v obci a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

 

Výstupem projektu bude provoz dětské skupiny o kapacitě 19 dětí.

 

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost.

 

O dalších aktivitách Vás budeme informovat